Thứ Ba, ngày 19/06/2018 04:29 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 09/01/2014 09:42 AM (GMT+7)

Tri Tôn (An Giang): 28.954 gia đình văn hóa

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tri Tôn, toàn huyện có 28.954 hộ được công nhận gia đình văn hoá; 76/79 khóm, ấp văn hóa; trên 126 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và có 1 xã (xã Tà Đảnh) đạt chuẩn văn hóa.

   
Đời sống văn hóa trên địa bàn huyện đã từng bước được đẩy mạnh với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao vào các ngày lễ lớn, tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer; hội diễn văn nghệ quần chúng; thi kể chuyện về tấm gương Bác; liên hoan văn nghệ các ấp văn hóa; đờn ca tài tử..., từ đó, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện sức khỏe của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo Hoài Phương (Hoài Phương)
Xem bình luận