Thứ Tư, ngày 18/07/2018 14:21 PM (GMT+7)

Tuyên Quang: Hơn 20 tỷ đồng cho vay phát triển kinh tế

author Thứ Ba, ngày 16/10/2012 05:11 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Các cấp Hội ND thành phố Tuyên Quang hiện đang tín chấp cho 1.485 lượt hội viên nông dân vay trên 20 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

   

Trong đó có trên 17,7 tỷ đồng tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 1.139 hộ vay; 1,9 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương và của tỉnh cho 103 hộ vay; 70 triệu đồng từ vốn Quỹ Hỗ trợ ND cơ sở cho 23 hộ vay và tín chấp từ các nguồn vốn vay khác.

Các hội viên ND đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Xem bình luận