Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 12:37 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 20/11/2013 09:52 AM (GMT+7)

Tuyên Quang: Trồng mới 13.787 ha rừng

Riêng từ năm 2010-2013, toàn tỉnh đã thực hiện trồng mới gần 45.000ha rừng, trong đó có 88% diện tích do người dân tự bỏ vốn trồng.

   
Chỉ tính riêng năm 2013, diện tích rừng trồng mới của tỉnh là 13.787ha, tổng giá trị đầu tư gần 400 tỷ đồng, thì có tới 90% được huy động từ sức dân. Tuyên Quang đã nâng độ che phủ rừng từ 32% năm 1993 lên 64,7% năm 2013, trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về độ che phủ rừng.
Theo Thào Minh (Thào Minh)
Xem bình luận