Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 15:29 PM (GMT+7)

Tuyên truyền pháp luật cho 70% đồng bào

author Thứ Năm, ngày 10/05/2012 06:02 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Đây là một trong những mục tiêu của Tiểu đề án 2 "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số" (DTTS) năm 2012 -2016.

   

Đề án do Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Ủy ban Dân tộc vừa triển khai.

Mục tiêu của đề án là từ nay đến năm 2016 tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 70% đồng bào DTTS; 95% các hộ vùng sâu, vùng xa được trang bị kiến thức pháp luật.

Xem bình luận