Thứ Tư, ngày 18/07/2018 10:21 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 22/11/2013 10:46 AM (GMT+7)

Ứng Hòa: Cứng hóa gần 140km đường giao thông

Đến tháng 11, xã điểm nông thôn mới Đồng Tân của huyện Ứng Hòa đã đạt và cơ bản đạt được 19/19 tiêu chí; 25 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 - 15 tiêu chí;...

   
Toàn huyện có 22/28 xã đăng ký triển khai thực hiện giao thông thôn, xóm năm 2013, đến nay đã cứng hóa đạt chuẩn nông thôn mới được 45km đường trục xã, 35km đường trục thôn, 49,2km đường ngõ xóm, 9,03km đường trục chính nội đồng.
Theo Văn Ngọc (Văn Ngọc)
Xem bình luận