Thứ Hai, ngày 16/07/2018 02:01 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 22/01/2014 10:49 AM (GMT+7)

Xã, thôn bản được đầu tư Chương trình 135

Ngày 18.12.2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ký quyết định phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn vào diện được đầu tư của Chương trình 135.

   
Một số bà con các DTTS sinh sống ở các xã, thôn, bản thuộc khu vực II và khu vực III các tỉnh miền núi có hỏi: Khi nào thì Chính phủ quyết định phê duyệt các xã thuộc diện vùng khó khăn; Ủy ban Dân tộc quyết định phê duyệt thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135…

Xin Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc giải đáp và thông báo cho từng tỉnh biết tổng số xã, phường và thôn bản được đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015.

1. Về văn bản của Nhà nước đã ban hành:

- Ngày 5.3.2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn 57/63 tỉnh, thành phố 4.127 xã, phường.

- Ngày 18.12.2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ký quyết định phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn vào diện được đầu tư của Chương trình 135. Tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 gồm 3.506 thôn, buôn, bản, làng, phum, sóc, ấp (gọi tắt là thôn). Trong đó có 3.330 thôn thuộc xã khu vực II và 176 thôn thuộc xã khu vực I của 49 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 34.445 thôn đặc biệt khó khăn;

Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư 61 thôn đặc biệt khó khăn, đó là: TP.Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long, Quảng Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Về danh sách của các xã, thôn bản:

- Thông qua báo Nông Thôn Ngày Nay, sẽ giải đáp mọi thắc mắc và trả lời ý kiến của đồng bào các dân tộc ở các địa phương.

- Mỗi tuần 1 kỳ phát hành vào thứ 4, mục Chính sách – Pháp luật trên báo NTNN sẽ thông báo từng thôn, bản, xã, huyện, tỉnh nằm trong danh sách được hỗ trợ đầu tư Chương trình 135.
Theo Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) ( Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc))
Xem bình luận