Thứ Năm, ngày 17/01/2019 10:04 AM (GMT+7)

Xây dựng 910 công trình nước sinh hoạt tập trung

author Thứ Hai, ngày 21/05/2012 05:04 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Đến nay đã có 910 công trình nước sinh hoạt tập trung được xây dựng ở 33 tỉnh và hỗ trợ cho 15.764 hộ ở 10 tỉnh.

   

Theo Ủy ban Dân tộc, thực hiện Quyết định 1592 và Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung giải quyết vốn đầu tư phát triển để xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ giải quyết nước phân tán cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đến nay đã có 910 công trình nước sinh hoạt tập trung được xây dựng ở 33 tỉnh và hỗ trợ cho 15.764 hộ ở 10 tỉnh, ở phân tán để xây bể, đào giếng...

Hoạt động này đã góp phần thiết thực cho công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Xem bình luận