Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 11:32 AM (GMT+7)

Xây dựng chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo vùng khó khăn

author Thứ Năm, ngày 18/10/2012 05:34 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức lấy ý kiến bổ sung cho Đề án "Chính sách hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2016".

   

Trên cơ sở khảo sát tình hình thực trạng kinh tế - xã hội các hộ cận nghèo, các hộ thoát nghèo cùng với những đề xuất các vấn đề bức xúc cần giải quyết của các địa phương, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện đề án này nhằm hướng đến thoát nghèo bền vững.

Xem bình luận