Thứ Hai, ngày 20/08/2018 13:46 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 12/12/2013 10:03 AM (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Kạn: 23/122 xã đạt tiêu chí thủy lợi

Dù đã nỗ lực trong việc đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn mới chỉ có 23/122 xã đạt tiêu chí về thủy lợi theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

   
Từ 2010- 2013, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh đã lồng ghép xây dựng được 41 công trình thủy lợi lớn nhỏ, kiên cố hóa được trên 84 km kênh mương, gần 3 km kè, nạo vét tu sửa được trên 10 km kênh mương, xây mới 3 trạm bơm với tổng nguồn vốn trên 119 tỷ đồng.
Theo Nguyễn Thắng (Nguyễn Thắng)
Xem bình luận