Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 01:54 AM (GMT+7)

Xây hệ thống xử lý chất thải làng nghề

author Thứ Bảy, ngày 08/09/2012 05:39 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015.

   

Mục tiêu chương trình là khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 47 làng nghề đang bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng.

Theo chương trình này, 47 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng sẽ được xem xét hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải tập trung; hỗ trợ chuyển đổi sang nghề sản xuất không gây ô nhiễm. Chương trình được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 với tổng mức vốn là 5.863 tỷ đồng.

Xem bình luận