Thứ Hai, ngày 23/07/2018 23:12 PM (GMT+7)

Yên Bái: Tập huấn kỹ năng vận động nông dân

authorThanh Ngọc Thứ Tư, ngày 23/07/2014 07:44 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Lớp tập huấn do Hội ND tỉnh vừa tổ chức tại huyện Mù Cang Chải. Học viên là cán bộ hội cơ sở, cán bộ chi Hội ND.

   

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch; phương pháp công tác của cán bộ hội cơ sở; kỹ năng soạn thảo văn bản; hướng dẫn quy trình vay vốn; hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với lớp tập huấn ở Mù Căng Chải, trong tháng 7, Hội ND tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ hội cơ sở, chi hội các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và Lục Yên.

Xem bình luận