Thứ Hai, ngày 23/07/2018 21:10 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 19/10/2013 17:29 PM (GMT+7)

Yên Bái: Xây dựng 3 đề án công tác từ 2014-2018

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa của BCH Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018, Ban thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng 3 đề án giai đoạn 2014-2018.

   
Các đề án này gồm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động hội viên ND; Nâng cao năng lực cán bộ Hội ND các cấp; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên ND trong xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu các Đề án đặt ra là nâng cao năng lực, trình độ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào ND trong thời kỳ CN,HĐH nông nghiệp, nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của ND trong xây dựng Nông thôn mới...
Theo Hoàng My (Hoàng My)
Xem bình luận