Thứ Năm, ngày 19/07/2018 03:49 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 18/12/2013 09:52 AM (GMT+7)

Lâm Đồng: Một huyện có gần 6.000ha rau, hoa công nghệ cao

Năm 2013, Đơn Dương - một huyện vùng ven xứ hoa Đà Lạt đặt chỉ tiêu diện tích trồng rau, hoa ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao là 5.445ha; trong thực tế, tính đến cuối tháng 12.2013, diện tích này là 5.987ha (chỉ đứng sau Đà Lạt).

   
Trong diện tích rau hoa ứng dụng công nghệ cao ở Đơn Dương, diện tích được trồng trong nhà kính, nhà lưới và áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt đạt 712ha (kế hoạch đề ra đầu năm là 655ha).

Theo báo cáo của UBND huyện Đơn Dương, năm 2013, doanh thu trung bình từ sản xuất rau, hoa công nghệ cao của huyện này đã đạt được 250 triệu đồng/ha/năm; cá biệt có một số mô hình đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm.
Theo V.K.D (V.K.D)
Xem bình luận