Thứ Hai, ngày 23/07/2018 00:05 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 27/12/2013 09:43 AM (GMT+7)

Ninh Thuận: 600 triệu đồng cho nông dân vay

Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Hội nông dân huyện Ninh Hải vừa giải ngân 600 triệu đồng cho 27 hộ nông dân xã Thanh Hải vay để thực hiện mô hình “trồng rong sụn” và “nuôi ốc hương”.

   
Cụ thể, mô hình “trồng rong rụn” có 20 hộ, mức vay 20 triệu đồng/hộ; mô hình “nuôi ốc hương” có 12 hộ, mức vay 25 triệu đồng/hộ. Thời gian vay 12 tháng.
Theo Xuân Nông (Xuân Nông)
Xem bình luận