Thứ Năm, ngày 21/03/2019 01:16 AM (GMT+7)

Đại gia Licogi mắc cạn, nợ vượt tài sản cả nghìn tỷ

authorPhương Linh Thứ Hai, ngày 18/02/2019 15:55 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Licogi năm 2017 và nửa đầu năm 2018.

   

Theo Bộ Tài chính, năm 2017, tổng doanh thu của Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đạt hơn 450 tỷ đồng, giảm hơn 88 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 16,4%. Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của đơn vị này âm 102 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty mẹ trong năm 2017 giảm tới hơn 122 tỷ đồng so với năm 2016. Kết quả này do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ gần 159 tỷ đồng năm 2016 còn 16,7 tỷ đồng vào năm 2017.

Qua đó, theo Bộ Tài chính, hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56.

Kết quả trên theo Bộ Tài chính cho thấy tổng công ty chưa bảo toàn vốn đầu tư Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn tại tổng công ty có báo cáo nguyên nhân việc doanh thu liên tục giảm và có giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

Với năm 2018, tình hình cũng không mấy tích cực. Doanh thu Công ty mẹ đạt 157 tỷ đồng doanh thu, giảm khoảng 77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. 

 dai gia licogi mac can, no vuot tai san ca nghin ty hinh anh 1

Theo Bộ Tài chính, Tổng công ty Licogi chưa bảo toàn vốn đầu tư Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ Tài chính, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 và ngày 30/6/2018 đều là 4,48 lần. Với toàn tổng công ty, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017 và ngày 30/6/2018 lần lượt là 9,02 lần và 9,19 lần.

Theo Bộ Tài chính, Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng do tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho. 

Thống kê cho thấy, tại ngày 31/12/2017, tổng nợ ngắn hạn của Công ty mẹ vượt quá tài sản ngắn hạn là hơn 1.231 tỷ.

Với các khoản đầu tư, Bộ Tài chính thống kê, tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 là 1.734 tỷ đồng trong đó cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2017 là 53 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận trên tổng giá trị đầu tư theo Bộ Tài chính ở mức thấp, đạt 3,06%.

Ngoài ra, qua rà soát, Bộ Tài chính thấy tổng công ty chưa trích lập dự phòng theo quy định.

Qua đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tại triễn lãm Sinh vật cảnh ở Thái Nguyên (2019), một nghệ nhân đã...
Trong khi nhiều khoản thu của các trường đại học công lập bị đánh...
Căn nhà ống có thiết kế độc đáo, khác biệt hẳn so với những công...