Biện pháp kiểm soát lạm phát của Việt Nam rất tốt

21:25 - 07 tháng 5, 2011

(Dân Việt) - Chiều 6.5, tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị Thường niên ADB lần thứ 44, Chủ tịch ADB, ông Haruhiko Kuroda đã đưa ra khuyến cáo đối với tình trạng lạm phát hiện nay của Việt Nam.

Ông Kuroda nói: Lạm phát không phải là vấn đề riêng của quốc gia nào, mà là tình trạng chung của hầu hết các nền kinh tế mới nổi. Riêng đối với Việt Nam, hiện đang đối mặt với lạm phát hai con số, song tôi cho rằng, tình hình sẽ kiểm soát được trong thời gian tới.

Như tôi được biết, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra Nghị quyết 11 gồm 6 điểm để kiểm soát lạm phát và tôi thấy, biện pháp này là hoàn toàn phù hợp. Nếu thực hiện tốt những biện pháp đề ra, Việt Nam sẽ kiểm soát tốt lạm phát trong thời gian tới. Trong chiến lược tăng trưởng tương lai, Việt Nam nên tập trung vào phát triển bền vững, phát huy nội lực...

Lĩnh vực ưu tiên phát triển của ADB trong thời gian tới là gì, thưa ông?

- Vài năm trước, ADB đã thông qua sáng kiến Năng lượng Xanh. Đến nay, chúng tôi đã mở rộng phạm vi dự án này ở nhiều nước. Theo kế hoạch, ADB sẽ hỗ trợ 2 tỷ USD cho khu vực để phát triển năng lượng xanh, sử dụng năng lượng gió, mặt trời, trong đó có Việt Nam.

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN