Thứ Tư, ngày 16/10/2019 04:25 AM (GMT+7)

Doanh thu PVN năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng

authorPhương Vy Thứ Ba, ngày 08/01/2019 12:39 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ đồng.

   

Khai thác đạt sản lượng 23,98 triệu tấn quy dầu

Lãnh đạo PVN cho biết, năm 2018 là năm thứ ba cả nước tập trung mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, cũng là năm thứ ba Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực vững chắc để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

 doanh thu pvn nam 2018 dat 626,8 nghin ty dong hinh anh 1

Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, mọi kết quả hoạt động của Tập đoàn đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu Ngân sách Nhà nước; với phương châm hành động “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn đã đoàn kết, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Theo lanh đạo PVN, Tập đoàn này đã cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018, trong đó: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 12 triệu tấn quy dầu, so với mức kế hoạch năm là 10 triệu tấn quy dầu, Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 14 ngày. Tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm, trong đó: Khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn (vượt 5,6%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 390 triệu vào ngày 28.4.2018, trong đó: Khai thác dầu thô ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm (11,31 triệu tấn) trước 21 ngày, năm 2018 đạt 12,0 triệu tấn, vượt 675 nghìn tấn (vượt 6,0%) kế hoạch năm; Khai thác dầu thô ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm (1,92 triệu tấn) trước 10 ngày, năm 2018 đạt 1,98 triệu tấn, vượt 60 nghìn tấn (vượt 3,1%) kế hoạch năm.

Khai thác khí hoàn thành kế hoạch cả năm (9,60 tỷ m3) trước 15 ngày, năm 2018 đạt 10,01 tỷ m³, vượt 410 triệu m3 (vượt 4,3%) kế hoạch năm. Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 140 tỷ vào ngày 27.9.2018.

Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm (1,54 triệu tấn) trước 18 ngày, năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88 nghìn tấn (vượt 5,7%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19.7.2018.

PVN đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 2.12.2018. Ngoài ra, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30.8.2018.

 doanh thu pvn nam 2018 dat 626,8 nghin ty dong hinh anh 2

Đặt kế hoạch 2019 vượt mức Chính phủ giao

Đại diện lãnh đạo PVN cũng cho biết, năm 2019, là năm thứ tư PVN thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

 doanh thu pvn nam 2018 dat 626,8 nghin ty dong hinh anh 3

Tập đoàn phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao, cụ thể:

 doanh thu pvn nam 2018 dat 626,8 nghin ty dong hinh anh 4

Trên cơ sở các chỉ tiêu sản lượng được Chính phủ giao nêu trên, kế hoạch ngân sách quốc gia năm 2018 được Quốc hội thông qua với phương án giá dầu là 65USD/thùng, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 của Tập đoàn như sau:

 doanh thu pvn nam 2018 dat 626,8 nghin ty dong hinh anh 5

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, PVN sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trọng tâm, gồm: Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 1.1.2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn và các đơn vị.

Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2019, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 là 05-10 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh. Đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2019 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29.9.2017. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn…

Tổng doanh thu toàn PVN năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017.

Tag:  PVN   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ông Trương Đình Tuyển cho rằng, bên cạnh những cảnh báo của Mỹ với...
Mặc dù chưa đầy đủ điều kiện, chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư,...
Dù việc đi lại bằng đường hàng không đã trở nên phổ biến trong hàng...