Thứ Ba, ngày 16/10/2018 13:20 PM (GMT+7)

GPBank, Ngân hàng Xây dựng và Bầu Kiên không còn làm khó ACB

authorTrần Giang Thứ Sáu, ngày 17/03/2017 09:21 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Khoản tiền gửi của ACB tại hai ngân hàng 0 đồng là GPBank và Ngân hàng Xây dựng đang được ACB tích cực xử lý và thu hồi. Còn khoản dư nợ từ nhóm 6 công ty của Bầu Kiên cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực và được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh rút ngắn lộ trình thu hồi nợ trong năm 2017.

   

 gpbank, ngan hang xay dung va bau kien khong con lam kho acb hinh anh 1

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 với lợi nhuận trước thuế là 1.667 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2015.

Đối với các vấn đề tồn đọng từ năm 2012 như khoản tiền gửi tại hai ngân hàng 0 đồng là GPBank, Ngân hàng Xây dựng, khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác và khoản phải thu tại nhóm 6 công ty, của Bầu Kiên đã có những chuyển biến tích cực.

Hơn 1.100 tỷ đồng tiền gửi tại GPBank và Ngân hàng Xây dựng bây giờ ra sao?

Tính đến 31.12.2016, tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD khác trong trong BCTC của ACB bằng VND là 4.095 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi 772 tỷ đồng tại ngân hàng 0 đồng GPBank đã được xử lý một phần. Theo đó, vào ngày 7.4.2016, ngân hàng đã nhận chuyển nhượng các trái phiếu với mệnh giá 500 tỷ đồng do một công tỷ cổ phần trong nước để cấn trừ 520 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.

Vào ngày 12.9.2016 và ngày 4.11.2016, ACB và một công ty con của ngân hàng đã nhận chuyển nhượng 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 68,8 tỷ đồng và 62 tỷ đồng do GPBank nắm giữ để cấn trừ 65 tỷ đồng và 62 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.

Đối với số dư 125 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn còn lại, ngân hàng đang trong qúa trình thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng bất động sản do GPBank nắm giữ để cấn trừ nợ. HIện khoản tiền này đang được ACB trích lập 6,2 tỷ đồng.

Còn với khoản tiền 400 tỷ đồng tại ngân hàng 0 đồng là Ngân hàng Xây dựng đã quá hạn và ACB đã phải phân loại vào nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) cung đã có dấu hiệu tích cực/ Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận cho ACB sẽ được thu hồi hàng năm theo lộ trình được phê duyệt cho đến ngày 30.9.2020.

Lộ trình thu hồi nợ tại nhóm 6 công ty của Bầu Kiên sẽ kết thúc trong năm nay?

Riêng về lộ trình thu hồi nợ tại nhóm 6 công ty của Bầu Kiên đã được NHNN rút ngắn lộ trình và kết thúc trong năm 2017.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố những thông tin tích cực trong lộ trình thu hồi nợ tại Nhóm sáu công ty liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, tức bầu Kiên.

Theo đó, ngân hàng được phép trích lập thêm 800 tỷ đồng trong năm 2016 so với lộ trình thu hồi nợ nêu trên và lộ trình thu hồi nợ sẽ được điều chỉnh lại với số tiền thu hồi trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 2.016 tỷ đồng.

 gpbank, ngan hang xay dung va bau kien khong con lam kho acb hinh anh 2

Lộ trình thu hồi nợ từ nhóm 6 công ty của Bầu Kiên được rút ngắn trong năm nay

Trước đó, vào tháng 8.2013, NHNN thông báo cho ngân hàng kết quả về cuộc thanh tra toàn diện hoạt động của ngân hàng năm 2012. Dựa trên kết quả của cuộc thanh tra, ngân hàng đã lập kế hoạch trích lập dự phòng và thoái thu lãi của nhóm 6 công ty và gửi NHNN theo yêu cầu của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tín dụng giai đoạn 2011-2015.

Vào ngày 25.12.2015 ngân hàng đã gửi công văn đề nghị NHNN xem xét chấp thuận cho việc phân loại nợ, điều chỉnh kế hoạch thu hồi nợ và trích lập dự phòng của nhóm 6 công ty.

Vào ngày 29.12.2015, NHNN đã ban hành công văn phê duyệt đề nghị trên, Theo lộ trình thu hồi nợ đã được phê duyệt trong công văn này, các số dư của nhóm 6 công ty sẽ được thu hồi hằng năm với số tiền lần lượt là 814 tỷ đồng, 2.200 tỷ đồng, 1.816 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2015 và kết thúc vào năm2 018.

Cũng theo công văn này, ngân hàng tiếp tục phân loại nợ của nhóm 6 công ty vào nhóm 2 (nợ cần chú ý) và trích lập thêm dự phòng hàng năm cho toàn bộ dư nợ không thu hồi được theo lộ trình được NHNN phê duyệt.

Hiện, số dư nợ cho vay 1.427 tỷ đồng của 4 trong nhóm 6 công ty của Bầu Kiên tại ngày 31.12.2016 (31.12.2015: 1.866 tỷ đồng) được phân loại vào nhóm 2 (nợ cần chú ý) và được trích lập dự phòng với tỷ lệ 5% trên số dư nợ cho vay sau khi trừ đi giá trị khấu trừ của tài sản đảm bảo theo Thông tư 02 và Thông tư 09. Đồng thời, ngân hàng đã trích lập thêm 146 tỷ đồng dự phòng cho vay khách hàng cho số dư nợ không thu hồi được theo lộ trình phải thu năm 2016.

Số dư trái phiếu 1.837 tỷ đồng của 3 công ty trong nhóm 6 công ty của Bầu Kiên tại ngày 31.12.2016 (31.12.2015: 2.734 tỷ đồng trái phiếu của 4 công ty trong nhóm 6 công ty) được phân loại theo nhóm nợ của khoản cho vay của nhóm 6 công ty, nhóm 2 (nợ cần chú ý) và được trích lập dự phòng với tỷ lệ 5% trên số dư trái phiếu sau khi trừ đi giá trị khấu trừ của tài sản đảm bảo theo Thông tư 02 và Thông tư 09. Đồng thời, ngân hàng đã trích lập thêm 1.000 tỷ đồng dự phòng trái phiếu cho số dư nợ không thu hồi được theo lộ trình phải thu trong năm 2016 theo Công văn 1044.

Số dư các khoản phải thu 648 tỷ đồng của 3 công ty trong nhóm 6 công ty  của Bầu Kiên tại ngày 31.12.2016 (31.12.2015: 1.166 tỷ đồng). Các khoản phải thu này được trích dự phòng với tỷ lệ 30% trên số dư các khoản phải thu này tại ngày 31.12.2014 theo Công văn 8879.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Được đánh giá là nước có mức tăng trưởng thương mại điện tử xuyên...
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo việc Điều chỉnh...
Theo Kiểm toán Nhà nước, số chi trả nợ lãi năm 2019 là 124.800 tỷ...