Nhiều điểm sáng kinh tế trong năm 2012

07:38 - 30 tháng 12, 2012

(Dân Việt) - Tăng trưởng kinh tế có một số điểm tích cực, xuất khẩu đạt được nhiều sự vượt trội, lạm phát của cả nước được kiềm chế... là những điểm sáng kinh tế trong năm 2012.

Tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt 5,2%, tuy thấp hơn các năm trước và không đạt mục tiêu đề ra, nhưng có 3 điểm tích cực. Điểm tích cực thứ nhất là tăng trưởng đã cao lên qua các quý - nếu nói một cách hình ảnh, thì tăng trưởng đã thoát đáy trong quý I.

Điểm tích cực thứ hai là tăng trưởng đạt được ở cả 3 nhóm ngành, trong đó nhóm ngành nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 2,6%. Điểm tích cực thứ ba là tăng trưởng kinh tế nói chung và nông, lâm nghiệp - thủy sản nói riêng được coi là hợp lý khi đạt được trong điều kiện kinh tế thế giới vẫn còn bất ổn, trong điều kiện khó khăn ở trong nước dồn tích lại từ nhiều năm trước và những điểm nghẽn mới ở cả đầu vào và đầu ra do thiếu vốn, lãi suất cao, nợ xấu, tồn kho cao.

Xuất khẩu đạt được nhiều sự vượt trội: Đạt kỷ lục mới về tổng kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch bình quân đầu người, tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu so với GDP; tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn nhiều so với nhập khẩu, nên nhập siêu đã giảm mạnh so với nhiều năm trước cả về kim ngạch tuyệt đối, cả về tỷ lệ nhập siêu…

Nông, lâm- thuỷ sản chiếm khoảng một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tăng khá so với năm trước. Đáng lưu ý, tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm- thuỷ sản chủ yếu do tăng lượng xuất khẩu mang lại; nhiều mặt hàng vượt lên đứng thứ hạng cao, có một số mặt hàng đứng đầu thế giới...

Lạm phát của cả nước được kiềm chế với tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp chưa bằng một nửa tốc độ tăng của năm trước (7,5% so với 18,13%) và thấp hơn mục tiêu đề ra cho năm nay. Lạm phát được kiềm chế do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do có sự đóng góp của nông dân, nông nghiệp. Giá lương thực đã giảm trong nhiều tháng liền, giảm ngay cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và tính chung cả năm vẫn còn giảm tương đối sâu, mặc dù xuất khẩu gạo vượt tương đối xa so với đỉnh điểm năm 2011. Giá thực phẩm cũng bị giảm nhiều tháng liền, tính chung cả năm vẫn còn tăng thấp xa so với 10 năm trước. Tính chung giá lương thực - thực phẩm cả năm tăng thấp chỉ bằng một phần mười tốc độ tăng của các nhóm phi lương thực - thực phẩm.

Nông nghiệp còn góp phần tích cực giải quyết công ăn việc làm cho những người lao động làm việc trong các nhóm ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và ở khu vực làng nghề bị thất nghiệp hoặc thiếu việc làm do các doanh nghiệp ở các nhóm ngành này bị ngừng hoạt động, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh.

Kết quả của nông, lâm nghiệp - thuỷ sản từ sản xuất, đến tiêu thụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung thoát đáy trong năm Nhâm Thìn và kỳ vọng sẽ vượt dốc đi lên trong năm Quý Tỵ.

 

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN