Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 03:08 AM (GMT+7)

Quảng Nam: Ban Quản lý dự án huyện Duy Xuyên chi sai tiền tỷ

authorTrương Hồng Thứ Hai, ngày 09/09/2019 11:03 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận số 07 về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến 2018 tại huyện Duy Xuyên và chỉ ra hàng loạt sai phạm đối với Ban Quản lý dự án của huyện này.

   

Ngày 9/9 Dân Việt có được kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam của đối với việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư XDCB từ năm 2013 đến 2018 tại huyện Duy Xuyên.

Ứng vốn vượt quy định

Theo đó, năm 2013 - 2018, UBND huyện Duy Xuyên được bố trí tổng kế hoạch vốn đầu tư 711.227 triệu đồng, trong đó bố trí vốn thanh toán nợ công trình hoàn thành 229.705 triệu đồng, bố trí thanh toán công trình chuyển tiếp là 80.859 triệu đồng, bố trí công trình khởi công mới là 400.663 triệu đồng.

Trong đó, thanh toán kế hoạch vốn trong giai đoạn 2013 - 2018 của huyện Duy Xuyên là 658.734/711.227 triệu đồng.

Về công tác tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của Ban Quản lý dự án huyện Duy Xuyên, theo đó Ban Quản lý và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo quy định, tuy nhiên còn một số công trình còn tồn tại.

 quang nam: ban quan ly du an huyen duy xuyen chi sai tien ty hinh anh 1

Tại huyện Duy Xuyên, các đơn vị như BQL dự án huyện đã bị Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận chi sai tiền tỷ - Ảnh internet

Công trình tuyến đường ĐH6 - Hạng mục, nền mặt đường và công trình trên tuyến được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại QĐ 996, giá trị quyết toán xây lắp sau thuế là 27.818.640.000 đồng do Công ty CP xây dựng và Thương mại 591 thi công và phần còn lại của gói thầu số 2 là 6.007.044.000 đồng.

Đến thời điểm thanh tra, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Xuyên đã thanh toán cho Công ty CP xây dựng và Thương mại 591 số tiền 5.271.719.000 đồng, vượt so với giá trị quyết toán là 328.592.000 đồng.

Tiếp đến là Công trình cầu Trường Giang được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành giá trị quyết toán xây lắp sau thếu là 61.275.357.000 đồng, liên danh Công ty CP cơ khí và xây dựng công trình 623 và Công ty TNHH Tân Bình là 14.135.393.000 đồng, công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 134 số tiền 45.538.627.000 đồng. Nhưng đến thời điểm thanh tra, BQL dự án huyện đã thanh toán cho Liên danh Công ty CP cơ khí và xây dựng công trình 623 và Công ty TNHH Tân Bình số tiền 14.940.909.000 đồng, vượt so với giá trị quyết toán là 805.516.000 đồng và thanh toán lệ phí thẩm định dự toán điều chỉnh cho phòng Tài chính - Kế hoạch số tiền 14.440.000 đồng không có trong giá trị quyết toán được phê duyệt.

Về công tác giám sát quản lý chất lượng, nghiệm thu và thanh quyết toán đối với kết quả kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng của một số công trình, cơ bản có đầy đủ các thí nghiệm vật liệu theo quy định và phù hợp với hồ sơ hoàn công công trình. Tuy nhiên, công tác giám sát quản lý chất lượng của các đơn vị tư vấn, giám sát của BQL dự án huyện Duy Xuyên và các chủ đầu tư chưa đảm bảo tính chặt chẽ, dẫn đến quá trình thực hiện dự án một số hạng mục công trình chưa đảm bảo chất lượng; công tác nghiệm thu, thanh toán còn sai sót về mặt khối lượng, sai đơn giá, sai định mức; khi thanh toán không loại trừ khối lượng tính thừa. Trách nhiệm này thuộc về các đơn vị tư vấn giám sát, BQL dự án và các chủ đầu tư.

Riêng việc, thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu thanh toán, các cơ quan thẩm tra, thẩm định; các chủ đầu tư và các đơn vị Tư vấn giám sát chưa rà soát lại định mức, đơn giá, khối lượng; đã nghiệm thu thanh toán tăng giá trị xây lắp trước thuế của các dự án, công trình tổng số tiền 980.478.000 đồng.

Ứng vốn cho cả nhân viên đi công tác

Thanh tra còn chỉ ra hàng loạt sai phạm đối với BQL dự án huyện Duy Xuyên về công tác quản lý, sử dụng chi phí BQL, chi phí bán hồ sơ mời thầu và chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành từ 2014-2018. Theo đó, đơn vị thực hiện các khoản chi nhân ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Duy Xuyên không phù hợp với nội dung dự toán chi được quy định theo Thông tư số 05 của Bộ Tài chính, cụ thể thanh toán tiền lắp xe hoa là 23.500.000 đồng, thanh toán tiền thuê xe diễu hành 5.500.000 đồng. Tổng số tiền chi sai quy định là 29.000.000 đồng.

Ngoài ra, đến thời điểm kiểm tra, Qũy tiền mặt của đơn vị thiếu 167.313.000 đồng do chưa thu hồi tạm ứng của cán bộ, viên chức từ năm 2013 trở về trước, trong đó phần đang còn tạm tứng từ ngân sách huyện 75.000.000 đồng về việc tạm ứng đi công tác Hà Nội năm 2004 số tiền 10 triệu đồng, năm 2006 là 25 triệu đồng, năm 2008 đến 40 triệu đồng. Số dư tạm ứng do ông Nguyễn Thanh Hải (nguyên Kế toán đơn vị) chuyển sang.

 quang nam: ban quan ly du an huyen duy xuyen chi sai tien ty hinh anh 2

Kết luận Thanh tra còn chỉ ra sai phạm đối với BQL dự án về việc tạm ứng vốn, ứng tiền cho nhân viên đi công tác sai quy định

Đến ngày 20/9/2005, ông Nguyễn Văn Khánh tạm ứng chi phí phục vụ khởi công cầu Trường Giang số tiền 15.287.500 đồng. Tiếp đến từ năm 2004 đến năm 2010, ông Nguyễn Văn Khánh tiếp tục tạm ứng chi phí phục vụ công việc chung của đơn vị với tổng số tiền là 15.779.000 đồng.

Tiếp đến ngày 22/6/2009 ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên Kế toán của BQL dự án tạm ứng đi công tác ở Đền Bến Dược - TP HCM, số tiền 20.163.000 đồng và ứng nguồn của BQL dự án để chi đảm bảo giao thông phần bổ sung tuyết 610-Mã Châu số tiền 41.083.500 đồng.

Riêng đối với các khoản tạm ứng từ ngân sách huyện số tiền 75 triệu đồng, trường hợp các khoản tạm ứng phục vụ công tác nhưng hồ sơ, thủ tục không đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đề nghị đơn vị phải nộp trả lại ngân sách.

Đối với các khoản tạm ứng từ nguồn kinh phí của BQL, đề nghị ông Nguyễn Văn Khánh và ông Nguyễn Thanh Hải làm thủ tục hoàn ứng kinh phí lại cho Ban.

Riêng công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn thu bán hồ sơ mời thời, đối với nguồn bán hồ sơ mời thầu năm 2014 và năm 2015, BQL dự án huyện Duy Xuyên chi sai mục đích (chi cho công tác xét thầu) số tiền 37.863.800 đồng; một số khoản chi chứng từ không đầy đủ số tiền 14.420.000 đồng; không thực hiện trích nộp thuế VAT và thuế TNDN theo quy định với số tiền thuế chưa nộp là 4.060.000 đồng. Với các sai phạm này, thanh tra đề nghị BQL dự án huyện Duy Xuyên cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

“Đối với các sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về BQL dự án do chưa tham UBND huyện thu hồi tạm ứng của các đơn vị thi công sau khi quyết toán vốn đầu tư hoàn thành phê duyệt giá trị xây lắp thấp hơn giá trị đã thanh toán, cụ thể công trình tuyết đường ĐH6, giá trị phải thu hồi của Công ty CP xây dựng và Thương mại 591 số tiền 328.592.000 đồng; công trình cầu Trường Giang, giá trị phải thu hồi của Liên danh Công ty CP cơ khí và xây dựng công trình 623 và Công ty TNHH Tân Bình số tiền 805.516.000 đồng. BQL dự án sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí quản lý dự án; chưa đôn đốc thực hiện thu hồi tạm ứng của một số nhân viên quản lý dự án tạm ứng thực hiện nhiệm vụ, để nợ tạm ứng kéo dài qua nhiều năm; một số kinh phí đã hết nhiệm vụ chi không thực hiện các thủ tục nộp trả về ngân sách.

BQL dự án còn sử dụng nguồn kinh phí bán hồ sơ mời thầu chi hỗ trợ không đúng, chi vượt dự toán được phê duyệt, không thực hiện nghĩa vụ thuê đối với nguồn kinh phí bán hồ sơ mời thầu theo quy định” - Kết luận nêu rõ.

Dân Việt tiếp tục thông tin./.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, qua sự cố nước sạch nhiễm bẩn và...
Theo báo cáo tài chính quý III/2019 của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông...
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc dự thảo Nghị định 86 chưa...