Nam Bộ Thành đồng Tổ quốc: từ hào khí “Mùa Thu rồi ngày hăm ba”
Nét Việt • Tp. Hồ Chí Minh • tuần trước
Ngay sau ngày nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa ra đời (ngày 2.9.1945) đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu đã cướp đi hai triệu người, tiếp đến là nạn lụt lớn ở Bắc Bộ. Sức dân kiệt quệ, kho tàng Nhà nước trống rỗng, sản xuất đình đốn, các nhu yếu phẩm đều khan hiếm nghiêm trọng.
Tin mới nhất