Mừng Quốc khánh 2.9: Chuyện kể về sức mạnh của gió Tự do, cờ Độc lập
Nét Việt • Tp. Hồ Chí Minh • 1 giờ trước
Ngọn cờ cách mạng được cắm giữa "trán" Dinh Độc lập, và được kéo lên đỉnh cột cờ Thủ Ngữ ở Sài Gòn. Mỹ cút, nguỵ nhào. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Giang sơn thu về một mối. Đại thắng mùa xuân năm 1975 – kết thúc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước!
Tin mới nhất
Trao đổi banner quảng cáo với Laban.vn (từ 16.6 - 16.9)