Bác sĩ Trần Hữu Tước theo Bác Hồ về nước làm cách mạng
Nét Việt
Bác sĩ Trần Hữu Tước, một trí thức yêu nước đã từ bỏ cuộc sống giàu sang bên Pháp, theo Bác về nước năm 1946, cống hiến cả cuộc đời cho các cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ vĩ đại của dân tộc.
Nhan sắc Việt Lừng danh sơn nữ “bản gái tiến vua” ở Bắc Giang
Lừng danh sơn nữ “bản gái tiến vua” ở Bắc Giang Bản Mậu, xã Tuấn Mậu (Sơn Động - Bắc Giang) nằm heo hút bên sườn tây dãy Yên Tử linh thiêng. Men theo con đường gập ghềnh đá sỏi, chúng tôi tìm về đây để nghe những huyền tích, những câu chuyện xưa cũ và hiểu thêm những giá trị văn hóa có tự lâu đời của bản làng người Dao xung quanh câu chuyện về bản "gái tiến vua" và thực mục sở thị vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của những sơn nữ lừng danh một thuở.
Tin mới nhất