Người Việt tài trí: Thủ lĩnh diệt giặc đói
Nét Việt • tuần trước
Có những sự việc, có những con người tưởng như đã chìm vào dĩ vãng, nhưng trí nhớ con người đánh thức ta luôn nhớ về những người có công. Trong lần trò chuyện cuối cùng với lão họa sĩ Trần Duy, ông có nhắc cho tôi biết về người thủ lĩnh diệt giặc đói năm 1945. Đó là kỹ sư nông nghiệp Hoàng Văn Đức.
Tin mới nhất
Trao đổi banner quảng cáo với Laban.vn (từ 16.6 - 16.9)