Thứ Ba, ngày 17/07/2018 15:08 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 17/12/2013 09:12 AM (GMT+7)

Lạng Sơn: Nghiên cứu bảo tồn dân ca các dân tộc

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để bảo tồn, phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong cuộc sống thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển”.

   
Đội Nộc Én giao lưu tại hội thảo (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)
Đội Nộc Én giao lưu tại hội thảo (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Theo đánh giá của Hội đồng, đây là công trình nghiên cứu mang tính tổng hợp, xâu chuỗi, hệ thống về một số làn điệu dân ca Tày, Nùng ở Lạng Sơn, góp phần làm rõ giá trị đích thực của dân ca và nhu cầu chính đáng của cộng đồng Tày, Nùng với dân ca...
Theo Thùy Hương (Thùy Hương)
Xem bình luận