Thứ Năm, ngày 19/07/2018 21:00 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 06/01/2014 11:15 AM (GMT+7)

Ninh Thuận: Bàn giao thư tịch cổ Chăm

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) vừa bàn giao các thư tịch cổ Chăm đã được xử lý kỹ thuật, tu bổ, bồi nền cho Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận tiếp tục khai thác, bảo tồn phát huy.

   
Lễ giao, nhận thư tịch cổ Chăm tại Ninh Thuận cuối năm 2013 (Nguồn ảnh: TNO)
Lễ giao, nhận thư tịch cổ Chăm tại Ninh Thuận cuối năm 2013 (Nguồn ảnh: TNO)

Đây là số thư tịch cổ Chăm chứa đựng nhiều nội dung mang giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục, thiên văn, y học, tín ngưỡng tôn giáo, nghi thức thực hành nghi lễ... của đồng bào Chăm được lưu giữ lâu năm trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, sau đó được đơn vị sưu tầm bảo quản trong nhiều năm qua.
Theo Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Xem bình luận