Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 17:54 PM (GMT+7)

5 bài học, 5 giải pháp cho lộ trình xây dựng NTM

authorTố Loan Thứ Tư, ngày 16/10/2019 11:49 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng đánh giá rất cao những ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh: Với sự chuẩn bị tích cực và tập trung cao, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được tổ chức đúng ngày kỷ niệm 89 năm thành lập Hội NDVN và thành công tốt đẹp.

   

Thông qua hội nghị này, chúng ta đã nhận thấy những bài học kinh nghiệm sâu sắc:

Một là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, làm cho hội viên, nông dân hiểu công cuộc xây dựng NTM là sự nghiệp của nông dân, cho nông dân, vì nông dân, được nông dân đồng thuận thực hiện.

Hai là, có Hội ND đóng vai trò trung tâm, nòng cốt thì công cuộc xây dựng NTM mới thành công.

Ba là, công cuộc xây dựng NTM là cuộc vận động cách mạng, là sự tri ân đối với sự đóng góp nhân tài, vật lực cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến kiến quốc và bảo vệ đất nước, nên đã huy động được sức mạnh của cả dân tộc ta, nhất là nguồn lực tài chính và sức dân trong thực hiện.

Bốn là, trong xây dựng NTM phải giám sát chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng theo phương châm “nông dân biết, nông dân bàn, nông dân làm, nông dân kiểm tra, giám sát”.

Năm là, cán bộ và hội viên của Hội ND cùng đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị phải gương mẫu thực hiện công cuộc xây dựng NTM.

Theo đó, trong 5 năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công cuộc xây dựng NTM ở các cấp Hội, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện các giải pháp:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để cán bộ hội và hội viên thực sự là hạt nhân và đi đầu trong cách mạng tư duy.

Tập trung nghiên cứu, giải quyết tốt các mâu thuẫn mang tính xã hội ở nông thôn để giữ vững những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, nhất là giá trị yêu nước, đoàn kết nhất trí, chịu thương chịu khó, sáng tạo…

Cần tập trung phối hợp cùng doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu khoa học, tổ chức hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản thực phẩm. Xây dựng liên kết 6 nhà theo chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh việc vận động hội viên nông dân sản xuất hữu cơ, nói không với phân hóa học và thuốc diệt cỏ.

 Thực hiện tốt 3 Nghị quyết (04, 05, 06) xây dựng Hội NDVN. 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Giá heo hơi hôm nay 17/11 ở miền Bắc không có nhiều biến động nhưng...
Làng gỗ Đồng Kỵ Bắc Ninh từng là một làng nghề sầm uất, nhộn nhịp...
Giá heo hơi hôm nay 16/11 ở cả ba miền tiếp tục xác lập những kỷ...