Thứ Sáu, ngày 22/02/2019 07:15 AM (GMT+7)

Chủ tịch Thào Xuân Sùng: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt

authorĐức Thịnh (lược ghi) Thứ Năm, ngày 05/07/2018 17:34 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Từ việc đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động bằng những nhiệm vụ và giải pháp thiết thực vì ND, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh thực hiện ngày càng có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động do Hội NDVN phát động, nhất là phong trào ND thi đua SXKD giỏi.

   

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị đang chỉ đạo thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với sự chuyển biến tích cực về nhận thức phải tái cơ cấu nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản bằng nhiều cơ chế, chính sách thiết thực và hiệu quả. Không những thế, Hội ND và giai cấp ND Việt Nam cũng đang thấy rõ  những khó khăn, hạn chế như: Vai trò nòng cốt trung tâm của Hội ND và vai trò chủ thể của giai cấp ND còn chưa thể hiện đẩy đủ; sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa đạt so với yêu cầu, tình trạng “được mùa, mất giá” vẫn diễn ra, nạn phân bón giả vẫn còn hoành hành, chất lượng lao động nông thôn còn thấp, chưa biết ứng dụng KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản…

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những thời cơ, vận hội và cả những thách thức đan xen. Chính vì vậy, để Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX nói riêng và đại hội các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung được triển khai có hiệu quả, đúng đường lối, chính sách của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cần nhấn mạnh vào các điểm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác nông vận theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, từ phương pháp luận nông vận đúng đắn nêu trên, các cấp Hội phải chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ nông dân và doanh nghiệp tiếp cận được đất đai, vốn, thị trường.

Thứ ba, tập trung xây dựng tổ chức Hội ND và giai cấp ND Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, hội viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Theo dõi nhiều ngày qua tại một số xã ở 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên...
Để đạt được hơn 1.000 tiêu chí trong chứng nhận sản xuất hữu cơ-...
Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều ngư dân huyện Cam Lâm (Khánh...