Thứ Ba, ngày 19/06/2018 04:14 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 12/10/2013 16:49 PM (GMT+7)

Chú trọng tham mưu chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chiều 11.10 tại trụ sở T.Ư Hội NDVN, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã ký kết Chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội NDVN và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2020.

   
Góp phần phát triển vùng DTTS

Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội NDVN và Ủy ban Dân tộc, giai đoạn 2006-2012 do ông Vũ Quốc Huy- Trưởng ban Dân tộc, tôn giáo, quốc phòng và an ninh (T.Ư Hội NDVN) nêu bật những kết quả trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nội dung phối hợp.

Theo đó, giai đoạn 2006-2012, hai cơ quan đã tổ chức thực hiện 5 nội dung, gồm: tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên, ND, đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện chính sách đối với nông dân DTTS; nắm bắt, trao đổi thông tin về hình hình ND vùng DTTS; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc; xây dựng mô hình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS...

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường (giữa) trao Kỷ niệm chương  “Vì giai cấp NDVN” cho các cá nhân là cán bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc.
Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường (giữa) trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp NDVN” cho các cá nhân là cán bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Hội NDVN, Hội ND các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc và các ngành chức năng tham mưu với Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chích sách thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn như Nghị quyết 30a; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh họat cho hộ đồng bào DTTS; chính sách hỗ trợ di dân tái định canh, định cư; Nghị quyết 07 về “Hội ND tham gia phát triển kinh tế-xã hội nông thôn vùng dân tộc và miền núi khó khăn”…

Chú trọng tham mưu xây dựng chính sách

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường nêu lên một số điểm còn hạn chế, cần khắc phục trong hoạt động phối hợp giữa T.Ư Hội NDVN và Ủy ban Dân tộc. Hạn chế rõ nhất là hoạt động phối hợp giữa 2 ngành trong những năm qua chưa thực sự thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều mô hình điểm. Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cho rằng, ND, nhất là đồng bào DTTS, miền núi là đối tượng khó khăn, vất vả, yếu thế. ND cần được quan tâm, hỗ trợ thì nông dân là đồng bào DTTS, miền núi càng phải được chăm lo, hỗ trợ mạnh hơn.

Ủy ban Dân tộc có chức năng tham mưu xây dựng chính sách, Hội ND có lực lượng tổ chức thực hiện. Vậy, thời gian tới, hoạt động phối hợp giữa 2 ngành cần tập trung vào việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách về dân tộc, phát triển vùng DTTS, miền núi, trong đó coi trọng việc xây dựng mô hình điểm về xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất. “Đối với đồng bào DTTS không gì bằng mắt thấy tai nghe, cầm tay chỉ việc. Phải xây dựng mô hình điểm cụ thể để qua đó tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào mới có hiệu quả cao…”- Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường khẳng định.

Tại kễ ký kết, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đã trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp NDVN” cho 5 cá nhân là cán bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Giàng Seo Phử đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển các dân tộc VN” cho 6 cá nhân là cán bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử nhấn mạnh, nội dung, lĩnh vực phối hợp giữa 2 ngành trong những năm tới đã được xây dựng trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh của mỗi bên, sát với thực tế của vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng ĐBKK…

Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường và Bộ trưởng Giàng Seo Phử đã ký Chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội NDVN và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2013-2020. Trong giai đoạn này, 2 ngành xác định hoạt động phối hợp tập trung vào 5 nội dung, lĩnh vực gồm:

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc; tuyên truyền, vận động ND các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trao đổi thông tin về tình hình ND và nông thôn vùng DTTS và miền núi; xây dựng mô hình điểm về xóa đói, giảm nghèo bền vững trong vùng DTTS; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án vùng DTTS và miền núi…

“Giai đoạn 2013-2020, T.Ư Hội NDVN và Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai có hiệu quả việc phát hành báo Nông Thôn Ngày Nay đến vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28.12.2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS” theo Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 9.4.2012 của Thủ tướng Chính phủ…”.

Theo Phương Đông (Phương Đông)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 18/6: Theo ghi nhận của...
Với mồi là ong rừng và dế, 4 người đàn ông ở Cà Mau đã câu được...
Na Chi Lăng (Lạng Sơn), một trong 50 loại trái cây ngon nhất Việt...