Thứ Năm, ngày 19/07/2018 05:34 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 06/12/2013 09:22 AM (GMT+7)

Hạ tầng - nét mới nhìn thấy rõ

Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh đã được tập trung đầu tư.

   
Về giao thông: Quảng Ninh đã đầu tư được 169 công trình đường liên xã, với khoảng 155km đường bê tông và nhựa hóa; Chương trình nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng chính, nhân dân tổ chức triển khai đã mang lại hiệu quả cao, sau hơn 1 năm thực hiện được 117 km đường liên thôn, ngõ xóm, nội đồng.

Ngoài ra, các địa phương huy động nhân công cải tạo, sửa chữa 985km đường giao thông các loại; 166 cầu, cống dân sinh được cải tạo, xây dựng mới. Đến nay, toàn tỉnh có 1.287km đường trục xã, liên xã, trong đó đã bê tông hóa, nhựa hóa được khoảng 72% (928 km) tăng 12% so với năm 2010; có 1.555km đường liên thôn trong đó cứng hóa được 41,9% (trên 650km) tăng 12% so với 2010. Đến nay 125/125 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

Về thủy lợi: Sau 3 năm triển khai, toàn tỉnh đã thực hiện 93 công trình thủy lợi (25 công trình hồ đập, 68 công trình kênh mương các loại với khối lượng thực hiện trên 50km). Riêng năm 2013, được hỗ trợ vật liệu xây dựng, các địa phương đã làm được 7,4km kênh mương loại 3, tỷ lệ tưới chủ động năm 2013 đạt 89,06% diện tích gieo trồng.

Các doanh nghiệp đã hỗ trợ trực tiếp cho Quảng Ninh  12.690 tấn xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn mới.
Các doanh nghiệp đã hỗ trợ trực tiếp cho Quảng Ninh 12.690 tấn xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

Về điện: Đến nay, toàn tỉnh có 119/125 xã được sử dụng điện lưới quốc gia, 6 xã đảo (huyện Hải Hà: 1 xã; huyện Vân Đồn: 5 xã) sử dụng bằng máy phát điện diezel. Dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô được hoàn thành đúng tiến độ. Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 98,8% tăng 4,5% so với năm 2010 (năm 2010 đạt 94,3% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên).

Về trường học: Sau 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp 213 trường học các cấp (tổng số có 391 trường học trên địa bàn nông thôn), nâng số lượng trường chuẩn từ 78 trường năm 2010 lên 192 trường năm 2013 chiếm tỷ lệ 49,23% tổng số trường trên địa bàn nông thôn.

Cơ sở vật chất văn hóa: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đạt chuẩn diện tích có 1 xã (xã Đông Hải, Tiên Yên). Số nhà văn hóa thôn đạt chuẩn là 364/994 thôn.

Chợ nông thôn: Đến nay, toàn tỉnh có 15 chợ được xây dựng theo quy hoạch đạt chuẩn.

Các công trình nước tập trung, nhỏ lẻ được quan tâm đầu tư, đến nay toàn tỉnh 91% số dân cư khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng 8% so với năm 2010.

Cùng với những kết quả về đời sống kinh tế, văn hóa- xã hội…, có thể thấy bộ mặt nông thôn mới ngày càng rõ, dần hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2015. Tốc độ đô thị hóa cao đã thay đổi cơ cấu kinh tế của các huyện, xã, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2015 tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại (huyện Yên Hưng lên thị xã năm 2012, huyện Đông Triều dự kiến lên thị xã vào năm 2014).
Theo Hoàng Sơn (Hoàng Sơn)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Lúc đầu, vì yêu thích màu sắc và mùi hương của lan rừng nên chỉ...
Theo ghi nhận của PV, giá heo hơi cả nước vẫn đang duy trì ở mức...
Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất...