Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 06:39 AM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 20/10/2013 06:41 AM (GMT+7)

Hai trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Theo Nghị định số 126/2013 mà Chính phủ vừa ban hành, từ 15.10.2013, có 2 trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng các loại đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

   
Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng các loại đất trên được Nhà nước giao khi thực hiện Nghị định số 64/1993 ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định 85/1999 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định 181/2004 về thi hành Luật Đất đai.

Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định nêu trên và đang sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối do được công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức được giao đất nông nghiệp; do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; do nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo T.L (T.L)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Anh Phan Minh, chủ trại kinh doanh các loài thú cưng ở Bình Dương...
"Thời gian vừa qua, chăn nuôi lợn đã trải qua một đợt sốt giá kỷ lục...
Xác định trồng cam sành chỉ khai thác trong vòng 4-5 năm là phải...