Thứ Hai, ngày 17/12/2018 11:56 AM (GMT+7)

IFAD tài trợ 306.000USD làm nông thôn mới

author Thứ Bảy, ngày 06/08/2011 07:11 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Tin từ Bộ NNPTNT cho biết, Quỹ Quốc tế về nông nghiệp (IFAD) đã quyết định tài trợ Việt Nam 306.000 USD thông qua Dự án hỗ trợ kỹ thuật triển khai Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

   

Mục tiêu của dự án này là hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chiến lược về xây dựng NTM, bao gồm: Quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên để đạt tăng trưởng bền vững trong sản xuất nông nghiệp; Phát triển và quản lý tốt sản xuất nông nghiệp theo định hướng thị trường; Giảm nguy cơ tổn thương cho các cộng đồng dân cư trong quá trình nâng cấp hạ tầng, đa dạng hoá thu nhập nông nghiệp và phi nông nghiệp... Dự án sẽ được triển khai trong vòng 4 năm, từ 2011-2014.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Vài năm gần đây mô hình nuôi hươu sao lấy nhung hoặc nhân giống...
Ngoài tạo thêm nguồn thu nhập trong mùa mưa lũ, nghề bắt chuột đồng...
Với đức tính kiên trì vốn có của người nông dân, lão nông Bùi Văn...