Thứ Tư, ngày 23/10/2019 23:32 PM (GMT+7)

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN mở rộng: Bàn 4 vấn đề nóng của nông dân

authorThu Hà - Đàm Duy Thứ Hai, ngày 23/07/2018 09:31 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Sáng nay 23.7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chính thức khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) lần thứ 15, khóa VI (mở rộng).

   

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 1

Đồng chí Thào Xuân Sùng (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Đàm Duy 

Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng chủ trì với sự tham gia điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15 có nhiệm vụ thảo luận, quyết định 4 nội dung quan trọng sau đây: Một là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW ngày 6.3.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Về tăng cường và sự đổi mới lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Hai là, sơ kết công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác Hội và phong trào ND 6 tháng cuối năm 2018.

Ba là, bầu bổ sung ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Bốn là, dự thảo Đề án BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đây là một trong những nội dung quan trọng có tính then chốt để chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, BTV T.Ư Hội NDVN đã rất cố gắng, tập trung, chỉ đạo các Ban, đơn chị, các tỉnh thành. Tại hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng gợi ý tập trung thảo luận 4 vấn đề quan trọng.

Thứ nhất: Về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW ngày 6.3.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Về tăng cường và sự đổi mới lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới” thì trong 4 mục tiêu về củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thì mục tiêu nào được các cấp Hội và giai cấp ND thực hiện đạt ở mức cao nhất.

Trong 5 quan điểm cách mạng, quan điểm nào cần được nhận thức đúng đắn, đầy đủ, thể chế hóa, cụ thể hóa rõ nhất và thực hiện tốt nhất? Trong 7 nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng, giải quyết tốt những bức xúc của Nhân dân và tăng cường mối quan hệ máu thịt của Nhân dân với Đảng, Nhà nước thì nhiệm vụ giải pháp nào cần được thực hiện hiệu quả và tạo dựng được nhiều mô hình, điển hình nhất, cần bổ sung nội dung và quan tâm giải quyết vấn đề gì hiện nay?

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 2

Toàn cảnh Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15. (Ảnh: Đàm Duy)

Thứ hai: Trong báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác Hội và phong trào ND 6 tháng cuối năm 2018, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã nhận thấy BCH T.Ư Hội NDVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào ND với những kết quả đạt được rất nổi bật, nhất là về công tác xây dựng tổ chức Hội, về thực hiện 3 phong trào lớn của Hội NDVN, về thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho ND theo Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, với tư tưởng chủ đạo hình thành mẫu cán bộ Hội ND và hội viên ND thời kỳ mới đang đòi hỏi thực hiện xanh hóa sản xuất nông nghiệp, xanh hóa tiêu dùng trong mỗi hộ gia đình và xanh hóa lối sống ở nông thôn, phát triển mạnh mẽ chi tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, ND; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên và tập huấn trước khi kết nạp nhằm phấn đấu theo mục tiêu “công nghiệp hóa nông nghiệp và trí thức hóa nông dân”, “ly nông bất ly hương”. 

Trên tinh thần những nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, BCH và Ban Thường vụ T.Ư Hội sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN. Cũng trên tinh thần đó, BCH sẽ có một kỳ họp thông qua Dự thảo toàn bộ các văn kiện của Đại hội VII của Hội NDVN.

Thứ ba: Ban Thường vụ T.Ư Hôi sẽ trình BCH tại hội nghị này về Dự thảo Đề án BCH khóa VII; Dự thảo Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, theo đúng các Quy định hiện hành của Đảng ta. Các đồng chí cần cân nhắc kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh.

Thứ tư: Do điều kiện có và yêu cầu công tác, Ban Thường vụ xét thấy cần bổ sung 3 đồng chí vào BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, đề nghị BCH cân nhắc quyết định.

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 4

Phó Chủ tịch thường trực Lều Vũ Điều báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh Đàm Duy.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều khẳng định, trong 6 tháng đầu năm công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển, nội dung phương thức hoạt động đổi mới, chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội ngày càng tăng lên. Các phong trào thi đua do Hội phát động, trọng tâm là phong trào ND thị đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, mô hình liên kết nông dân theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa.

Vai trò của chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần,; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên ND tiếp tục được phát huy. Các cấp hội đã tổ chức thực hiện tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho ND theo Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt lần đầu tiên T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo các Bộ, Ban, ngành, các địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân; đại diện nông dân cũng đã phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề lớn, quan trọng trong nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân như đầu ra nông sản, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp, nguồn vốn, đất nông nghiệp... Qua Hội nghị Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 6158/VPCP- QHĐP, ngày 29/6/2018 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân, để khơi dòng động lực, phát huy sự sáng tạo của nông dân trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.

Về, công tác chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Hội ND các cấp của Ban Chấp hành Trung ương Hội khẩn trương, tích cực, hầu hết đảm bảo yêu cầu, tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch. Đến nay, 100% cơ sở; 97,4% cấp huyện; 5 tỉnh đã tổ chức tốt Đại hội, nhất là tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội điểm Hội Nông dân các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Khánh Hòa và rút ra những kinh nghiệm thiết thực để tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội Hội ND cấp tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 5

Phó chủ tịch TƯ. HNDVN Nguyễn Hồng Lý trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25. Ảnh Đàm Duy 

Phó Chủ tịch TƯ. HNDVN Nguyễn Hồng Lý đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 

Phát biểu tại hội nghị về đồng chí Hà Ngọc Anh  - Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 25 của các cấp Hội NDVN trong 5 năm qua. Theo đồng chí Hà Ngọc Anh, Hội NDVN là đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ Hội các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. “Căn cứ vào 4 mục tiêu, 5 quan điểm của Nghị quyết 25, Hội NDVN đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể ở địa phương. Đáng chú ý, phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp Hội triển khai một cách sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, với các mô hình cụ thể thiết thực” – Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh.

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 6

Ông Hà Ngọc Anh - Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Đàm Duy. 

Thời gian tới, để làm tốt Nghị quyết 25 cũng như làm tốt vai trò, chức năng của tổ chức, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Hà Ngọc Anh đề nghị Hội NDVN cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Thứ nhất, các cấp Hội NDVN tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 25. Thứ 2, các cấp Hội NDVN cần bám sát vào chức năng của Hội và bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để phản ánh trung thực ý kiến người dân với Đảng. Thứ 3: Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy quyền và lợi ích của nông dân để thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội. Thứ 4: Phải thường xuyên xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, trong đó chú tập trung nâng cao thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị xã hội theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ chính trị. Thứ 5: Các cấp Hội NDVN cần  mở rộng quan hệ hợp tác với quốc tế. Thứ 6: Tăng cường công tác giám sát kiểm tra để NQ đi vào cuộc sống. Thứ 7: Tổ chức tốt đại hội Hội ND các cấp tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức VII nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội NDVN.

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 7

Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An: Lấy lợi ích thiết thực, chính đáng của ND để thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội

Nghị quyết số 25 đã tạo nên chuyển biến tích cực nâng cao vai trò nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Nghị quyết 25 đã tạo động lực để các cấp Hội tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy. Ở Nghệ An, các cấp Hội đã phát huy vai trò chủ động, đồng thời tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng trong công tác chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức; quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy lợi ích thiết thực, chính đáng của hội viên làm động lực để đa dạng hóa các hình thức tập hợp, nên ở Nghệ An sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 đã có 521.918 hội viên, đạt 86,12%, tăng 14.944 hội viên so với năm 2013. Hội viên nông dân ngày càng gắn bó với Hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua do các cấp Hội Nông dân phát động.

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 8

Bà Leo Thị Lịch – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang: Hội vận động, hỗ trợ tốt xuất hiện nở rộ các triệu phú, tỷ phú ND

Trong 5 qua các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do T.Ư Hội NDVN phát động. Trọng tâm là phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi , đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Để phong trào ND thi đua SXKD giỏi phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ ND. 

Qua các hoạt động cụ thể số hộ đăng ký danh hiệu SXKD giỏi tăng đều theo từng năm cụ: Giai đoạn 2013- 2017, bình quân hàng năm số lượng hội viên, ND đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp tăng 12.631 hộ/năm. Đáng chú ý, riêng năm 2017 có 139.375 hộ đăng ký, chiếm 50% so với tổng số hộ ND trên toàn tỉnh; số hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi các cấp là 106.699 hộ đạt 98% số hộ đăng ký. Phong trào đã khích lệ, động viên nông dân vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững; đổi mới cách nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng, thế mạnh về tiền vốn, lao động, đất đai đầu tư cho sản xuất. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Năm 2017 toàn tỉnh đã có 48.870 hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có 728 hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; có trên 120 cánh đồng mẫu. So với giai đoạn 2013 - 2015, số hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/ năm tăng 2 lần…

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

3 người đàn ông đã cố gắng dùng gậy để khống chế con rắn hổ mang...
Nhờ nuôi gà thả vườn, gia đình thầy giáo Lê Anh Tuấn ở xã Quang Sơn...
Mạnh dạn đầu tư nuôi loài vật nuôi mới, lạ như chồn hương-đó là...