Thứ Hai, ngày 17/12/2018 14:21 PM (GMT+7)

Sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí NTM

author Thứ Ba, ngày 29/01/2013 14:10 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Để tiếp tục triển khai Chương trình NTM, Bộ NNPTNT đã đặt ra một số kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình này.

   

Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bao gồm: Bổ sung, sửa đổi Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chương trình, hướng dẫn thực hiện tiêu chí NTM.

Đồng thời, rà soát, bổ sung hướng dẫn cơ chế tài chính, thủ tục cấp phát và giải ngân vốn ngân sách hỗ trợ; sửa đổi cơ chế, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; sớm hoàn thiện và ban hành cơ chế lồng ghép nguồn lực giữa các chương trình.

 se ban hanh huong dan thuc hien tieu chi ntm hinh anh 1
Trong năm 2013, các địa phương phải hoàn thành công tác quy hoạch NTM (trong ảnh, quy hoạch NTM ở xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Một nhiệm vụ nữa là, nghiên cứu và đề xuất chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng cho phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng NTM; nghiên cứu và ban hành quy chế mẫu về quản lý xây dựng trên địa bàn nông thôn; Ban hành bộ định mức quy hoạch NTM; Ban hành bộ kiến trúc mẫu nhà ở, bố trí khuôn viên hộ gia đình nông thôn phù hợp với tập quán, văn hoá các dân tộc để người dân lựa chọn, sử dụng…

Đặc biệt, Bộ NNPTNT sẽ cùng với các địa phương tập trung hoàn thành công tác quy hoạch và lập đề án NTM cấp xã đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM năm 2015 phải xong đề án NTM và quy hoạch chi tiết. Bộ NNPTNT cũng đề nghị các địa phương dành ngân sách bố trí cho Chương trình NTM, đồng thời tập trung huy động nguồn lực xã hội để đầu tư, cải tạo làm chuyển biến một bước hạ tầng cơ bản cấp xã.

Mỗi địa phương cần rà soát, mỗi năm tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh 1-2 loại hạ tầng. Ưu tiên nâng cấp, cải thiện các công trình hiện có, hạn chế làm mới và phải bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bố trí nhân lực để quản lý công trình. Bên cạnh đó, cần tập trung tạo chuyển biến về đổi mới cơ cấu và sản xuất để tăng nhanh thu nhập cho cư dân nông thôn.

Phấn đấu đến hết năm 2013, có 200 xã được chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn NTM, giảm số xã đạt 5 tiêu chí xuống còn dưới 40%; hoàn thành quy hoạch NTM cho 100% số xã trong cả nước, trong đó 50% số xã có quy hoạch chi tiết và 100% số xã hoàn thành Đề án xây dựng NTM.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Vài năm gần đây mô hình nuôi hươu sao lấy nhung hoặc nhân giống...
Với đức tính kiên trì vốn có của người nông dân, lão nông Bùi Văn...
Ngoài tạo thêm nguồn thu nhập trong mùa mưa lũ, nghề bắt chuột đồng...