Thứ Hai, ngày 18/06/2018 18:31 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 30/10/2013 08:41 AM (GMT+7)

Ưu tiên tháo gỡ những bức xúc, khó khăn của nông dân

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN (khóa VI) đã khai mạc ngày 29.10 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ban chấp hành Nguyễn Quốc Cường.

   
Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng, hội nghị đã tập trung thảo luận Quy chế làm việc: Chương trình toàn khóa của Ban chấp hành (BCH) T.Ư Hội NDVN khóa VI; Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội NDVN…

Ưu tiên những vấn đề bức xúc của nông dân

Theo Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa VI của BCH T.Ư Hội NDVN, trong nhiệm kỳ 2013-2018, BCH T.Ư Hội NDVN sẽ triệu tập 13 cuộc hội nghị để tiến hành thảo luận, xây dựng, thông qua nhiều nghị quyết, đề án và nhiều hoạt động trong lĩnh vực công tác Hội và phong trào ND.

Đáng chú ý, trong khóa VI, BCH T.Ư Hội NDVN sẽ bàn và ra Nghị quyết về việc Hội NDVN tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào nông dân (ND) thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Đề án mẫu người ND thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn…

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường (thứ 3 từ trái) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.
Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường (thứ 3 từ trái) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Dự kiến, tại Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 5 (1.2015), T.Ư Hội NDVN sẽ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3.12.2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020; sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội NDVN trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Một điểm đáng chú ý khác là hằng năm, BCH T.Ư Hội NDVN sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực T.Ư Hội NDVN theo Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 18.2.2013 của Bộ Chính trị…

Thảo luận tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều bày tỏ nhất trí với chương trình công tác toàn khóa cũng như quy chế làm việc của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018. Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, với tinh thần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, căn cứ vào thực tiễn, chương trình công tác toàn khóa của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI sẽ có những bổ sung một số hoạt động, nhưng cơ bản đã lựa chọn đưa vào những vấn đề quan trọng và thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội; ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết, hoặc đi vào những khâu cần đột phá như nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, ND…

6 giải pháp thực hiện công tác dân vận

Chiều qua, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của BCH T.Ư Hội NDVN thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3.6.2013, Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Dự thảo nêu rõ, để thực hiện Nghị quyết 25 có hiệu quả, BCH T.Ư Hội NDVN tập trung vào 6 giải pháp gồm: Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, ND về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội; tích cực tham gia thực hiện giám sát, phản biện xã hội; có ý kiến với Đảng, Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ ND, tham gia hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường khẳng định, những nội dung tại Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 2, khóa VI được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình. Những ý kiến tham gia đóng góp rất phong phú, nhất là đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 về công tác dân vận trong tình hình mới. T.Ư Hội NDVN tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện các văn bản…

Thành lập tổ chức Hội trong hợp tác xã

Ông Lương Quốc Đoàn - Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN trình bày dự thảo hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội NDVN (đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI). Ông Đoàn cho biết, tinh thần của văn bản hướng dẫn là làm rõ một số điểm mới, cụ thể hơn một số nội dung trong Điều lệ. Theo đó, Điều lệ Hội NDVN có một số điểm mới như ngoài việc được thành lập Hội cơ sở trong nông, lâm trường thì Hội ND cấp tỉnh, huyện còn phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thống nhất thành lập Hội cơ sở trong HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ mà thực hiện chức năng, nhiệm vụ tương đương Hội ND cơ sở (mục 4.2 Điều 7); Hội cấp trên trực tiếp chỉ định ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt trong trường hợp Hội mới được thành lập hoặc thành lập mới do thay đổi về địa giới hành chính (mục 6.3 Điều 9); thay đại hội chi hội bằng hội nghị đại biểu, chi hội sinh hoạt 3 tháng/lần (Điều 13)…

Khắc phục 4 yếu kém

Công tác dân vận cần đi vào những vấn đề thiết thực của hội viên, ND. Hội phải đi vào những việc cụ thể, góp phần nâng cao mức sống của ND thì mới thu hút được hội viên. Cần khắc phục ngay 4 yếu kém của các hội đoàn thể, trong đó có Hội ND là bệnh thành tích; hình thức; chung chung, thiếu thực chất; hành chính hóa thì công tác vận động, tuyên truyền nông dân mới có hiệu quả rõ nét…
Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang
Nâng cao dân trí với 3 nội dung

Công tác dân vận của Hội NDVN cần chú trọng nâng cao dân trí cho ND. Nâng cao dân trí cho ND cơ bản có 3 nội dung là nâng cao hiểu biết về xã hội, kiến thức pháp luật; áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và bảo vệ môi trường. Chương trình hành động của Hội cần cụ thể hóa, làm rõ Hội hỗ trợ như thế nào, dạy nghề gì…

GS - TS Phạm Thị Thùy - Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Giúp ND sản xuất có lãi

Đối với ND, quan trọng nhất là sản xuất có lãi. Nhiều năm liền, ND phần nhiều bán lợn, cá tra dưới giá thành. Công tác dân vận của Hội NDVN cần tìm ra giải pháp cụ thể để ND sản xuất có lãi. Hội cần có ý kiến với Chính phủ về tình hình sản xuất của ND, kiến nghị những giải pháp để ND sản xuất có lãi. Một trong những giải pháp hiệu quả là Hội cùng với doanh nghiệp hướng dẫn ND áp dụng những kỹ thuật mới để giảm chi phí sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Lợi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VIC

Theo Phương Đông (Phương Đông)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Mặc dù đã ở cái tuổi 73, nhưng ông Vũ Văn Điền ở xóm 6, xã Kim Mỹ,...
Với mồi là ong rừng và dế, 4 người đàn ông ở Cà Mau đã câu được...
Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 18/6: Theo ghi nhận của...