Thứ Tư, ngày 19/12/2018 06:31 AM (GMT+7)

Xây dựng NTM ở Điện Bàn: Coi trọng khâu kiểm tra, giám sát

authorHồng Đoàn Thứ Sáu, ngày 05/06/2015 10:20 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Ông Phan Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), khẳng định công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) đã làm cho nông thôn Điện Bàn khởi sắc. Đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao, giúp cơ cấu kinh tế Điện Bàn chuyển dịch theo hướng tích cực.

   

Những kết quả khích lệ

Cuối năm 2014, Điện Bàn đã có 3 xã (Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong) hoàn thành 19 tiêu chí (về đích trước 1 năm so với kế hoạch). Đây là điều kiện thuận lợi để Điện Bàn tiếp tục chỉ đạo xây dựng NTM thành công ở các xã còn lại. Điện Bàn phấn đấu đưa thêm 7 xã nữa về đích trong năm 2015 để trở thành thị xã NTM đầu tiên của tỉnh Quảng Nam.

 xay dung ntm o dien ban: coi trong khau kiem tra, giam sat hinh anh 1
Điện Bàn đã cơ bản đã đầu tư hạ tầng giao thông nội đồng. Ảnh: Đ.H
“Theo quy định của Chính phủ, thị xã hoàn thành xây dựng NTM phải có 75% trở lên số xã trên địa bàn đạt chuẩn theo quy định, các xã còn lại hoàn thành 14 tiêu chí (trong đó, có 2 tiêu chí bắt buộc là tiêu chí hộ nghèo và thu nhập) và 5 tiêu chí còn lại đạt 70% trở lên. Để đáp ứng quy định này, trở thành thị xã NTM vào cuối năm 2015, Điện Bàn phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Chúng tôi đã đặt ra quyết tâm cao nhất trong những tháng còn lại của năm 2015 này” – ông Dũng cho biết. Điện Bàn xây dựng NTM không chạy theo thành tích mà xác định phải đi vào thực chất, với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Điện Bàn đưa mục tiêu này vào Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, HĐND, chương trình công tác của các hội, đoàn thể các cấp từ thị xã đến cơ sở để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện. Điện Bàn coi trọng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. Thực hiện công khai minh bạch trong sử dụng vốn đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Điện Bàn tiếp tục đẩy mạnh thi đua và cam kết thi đua cùng chung tay xây dựng NTM. Tiếp tục củng cố ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM các xã; thành lập ban phát triển thôn, các tổ công tác phụ trách các nhóm tiêu chí, phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí cụ thể...

Thị xã cũng rà soát, đánh giá lại những tiêu chí đã đạt được, những tiêu chí chưa đạt, trên cơ sở đó xây dựng lộ trình về thời gian, nhu cầu vốn đầu tư để triển khai thực...

Nhóm giải pháp

Theo ông Dũng, Điện Bàn xác định đạt được 19/19 tiêu chí NTM đã khó, nhưng việc giữ và phát triển các tiêu chí càng khó hơn. Để đạt được điều này, thị xã đặt ra các giải pháp cụ thể.

Quan điểm

Ông Phan Minh Dũng
 Việc thiết lập nhóm các giải pháp như vậy, chúng tôi tin rằng Điện Bàn sẽ về đích NTM cuối 2015 như mục tiêu đề ra.  
Trong đó, ưu tiên tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về NTM để người dân hiểu và thật sự là chủ thể, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng NTM với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Thị xã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc và xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; đưa nội dung xây dựng NTM vào chương trình công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị và xem xét đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xét danh hiệu thi đua của tổ chức, cá nhân.

 

Điện Bàn cũng huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Ưu tiên lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu, đề án phát triển kinh tế - xã hội cho các xã xây dựng NTM. Đồng thời tiếp tục huy động các nguồn vốn trong xã hội, cộng đồng và của nhân dân đóng góp.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, thị xã phân loại từng tiêu chí để có hướng giải quyết cụ thể. Tiêu chí có liên quan đến đầu tư thì tổng hợp danh mục các công trình, nhu cầu vốn, nguồn vốn để có kế hoạch huy động. Tiêu chí nào thuộc các ngành của tỉnh quản lý (điện, bưu điện, y tế) thì đề xuất phương án để thị xã làm việc với các ngành triển khai thực hiện... Thị xã cũng phân nhóm tiêu chí trong quá trình thực hiện đầu tư. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể, phù hợp cho việc huy động nguồn lực cho từng nhóm tiêu chí.

Theo ông Dũng, thị xã kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện một cách thường xuyên, sâu sát và thi đua khen thưởng kịp thời. Đặc biệt, địa phương tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để đôn đốc thực hiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM, tạo động lực chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn trên từng xã, từng thôn...


Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sâu chít - loại công trùng xuất hiện trong thân những cây chít mọc...
Nhờ trồng chanh leo thay cho cây ngô, cây lúa nương mà cuộc sống...
Ở Nam Trung bộ có một làng câu cá bò gù (cá ngừ đại dương) được ngư...