Thứ Năm, ngày 18/01/2018 15:06 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 06/12/2013 08:56 AM (GMT+7)

Bình Thuận: Nhiều mô hình quần chúng tự quản

Bình Thuận hiện có khoảng 30 dân tộc sinh sống, với trên 86.000 người. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận được đẩy mạnh.

   
Nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự được xây dựng, củng cố, duy trì đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua công tác xây dựng các mô hình quần chúng tự quản, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt.
Theo Nguyễn Thắng (Nguyễn Thắng)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khác với lần trước về 2 xã Thạnh Hải, Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú...