Thứ Hai, ngày 23/07/2018 22:57 PM (GMT+7)

Cấp 1.478 học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số

author Thứ Hai, ngày 14/06/2010 16:46 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (NTNN) - Dự án phát triển giáo viên THPT và trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo tiếp tục cấp học bổng cho 1.478 sinh viên

   

Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, năm học 2010-2011, Dự án phát triển giáo viên THPT và trung cấp chuyên nghiệp của Bộ tiếp tục cấp học bổng cho 1.478 sinh viên.

Dự án được thực hiện từ năm 2007 và dự kiến kéo dài hết năm 2012. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực đào tạo của một số cơ sở đào tạo giáo viên THPT, trung cấp chuyên nghiệp và tài trợ học bổng cho sinh viên DTTS.

Đến nay, 3.522 sinh viên đã được cấp học bổng.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm...