Thứ Tư, ngày 22/11/2017 06:47 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 13/12/2013 09:27 AM (GMT+7)

Điện Biên: Gần 380 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thực hiên Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), 3 năm qua (2011- 2013) tỉnh Điện Biên đã huy động tổng nguồn vốn đạt gần 380 tỷ đồng...

   
Trong đó, vốn trực tiếp xây dựng NTM trên 92 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác gần 277 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp 670 triệu đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư trên 10 tỷ đồng.
Những con đường nông thôn mới.
Những con đường nông thôn mới. (Nguồn ảnh: Điện Biên TV)

Đến nay Điện Biên đã triển khai xây dựng quy hoạch nông thôn mới 98/98 xã, trong đó có 41 xã được phê duyệt quy hoạch. Từ nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh đã tập trung ưu tiên hỗ trợ cho các xã điểm của tỉnh, kết quả đến nay các xã đã thực hiện đạt 100% theo kế hoạch giao, cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra.
Theo Nguyễn Thắng (Nguyễn Thắng)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cùng với các lĩnh vực khác, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi...
Theo đánh giá của Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng, từ khi...
Với họ, yêu biển chính là lao động, sống gắn bó với ngư trường. Dù...