Thứ Hai, ngày 21/08/2017 19:27 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 23/10/2013 09:25 AM (GMT+7)

Hội nông dân Yên Bái: Xây dựng 3 đề án công tác Hội

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của BCH Hội nông dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2013-2018, Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh đã xây dựng 3 đề án giai đoạn 2014-2018.

   
Nội dung 3 đề án giai đoạn 2014-2018 tập trung vào: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân (ND); Nâng cao năng lực cán bộ Hội ND các cấp; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và hội viên ND trong xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu các đề án đặt ra là nâng cao năng lực, trình độ cán bộ hội các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào ND trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của ND xây dựng nông thôn mới...
Theo Hoàng My (Hoàng My)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất theo hướng cơ chế...
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết động lực kinh tế hộ gia đình...
Bộ NNPTNT đang đề xuất chính sách hỗ trợ cơ giới hóa, giảm tổn thất...