Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 22:52 PM (GMT+7)

Lạng Sơn: Nâng “chất” và “lượng” cán bộ, hội viên, nông dân

authorMộc Trà Thứ Sáu, ngày 29/03/2019 05:29 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào thi đua lớn, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm củng cố, tổ chức bộ máy và tăng cường nâng cao “chất” và “lượng” của đội ngũ cán bộ, hội viên các cấp qua đó góp phần tăng hiệu quả hoạt động của hội nông dân trên địa bàn tỉnh.

   

Lạng Sơn là tỉnh miền núi có tỷ lệ 80% dân số toàn tỉnh sống ở nông thôn và làm nông nghiệp cho thấy nông dân vẫn là lực lượng lao động xã hội đông đảo. Trong năm 2018, Trung ương và tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho nông dân. Hội viên nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo vượt khó vươn lên, chủ động học tập và vươn lên ứng dụng công nghệ vào sản xuất, giảm nghèo bền vững tạo nên nhiều thành tựu trong nông nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh.

 lang son: nang “chat” va “luong” can bo, hoi vien, nong dan hinh anh 1

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ luôn được lãnh đạo Hội Nông dân Lạng Sơn quan tâm, chú trọng.

Không chỉ tăng về số lượng hội viên mà Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cũng rất quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên nông dân bằng các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Cùng với đó là hoạt động công tác hội, xây dựng tổ chức bộ máy luôn được các cấp hội quan tâm, trọng tâm là xây dựng chi hội đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức hội viên, trình độ cán bộ hội các cấp; thường xuyên trang bị cho cán bộ hội cơ sở bản lĩnh chính trị, có kỹ năng chỉ đạo, điều hành, biết lắng nghe ý kiến của nông dân.

Các cơ sở Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tăng cường thu hút nông dân và các tổ chức Hội kết hợp với nâng cao chất lượng hội viên. Theo đó, trong năm 2018 Hội Nông dân Lạng Sơn đã kết nạp được thêm trên 2.300 hội viên mới. Toàn tỉnh hiện có 226 hội nông dân cơ sở xã, phường, thị trấn với hơn 110.000 hội viên.

Công tác tập huấn cán bộ hội tiếp tục được quan tâm, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho trên 1.000 cán bộ Hội cấp xã, thôn. Cử cán bộ Hội tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ tại Trung ương Hội, Quảng Tây (Trung Quốc) theo kế hoạch của Tỉnh ủy… Kết hợp với các ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội cho hàng nghìn lượt cán bộ Hội tham gia.

Ông Hoàng Văn Tài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hội Nông dân luôn quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ Hội cơ sở, chi hội để nâng cao kỹ năng công tác, tinh thần trách nhiệm và năng lực vận động quần chúng. Quan tâm củng cố chi hội còn yếu kém hơn, chú trọng công tác phát triển hội viên nhất là lực lượng nông dân trẻ mới tách hộ, nông dân hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, ngành nghề. Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt hội đảm bảo thiết thực và có chất lượng.

 lang son: nang “chat” va “luong” can bo, hoi vien, nong dan hinh anh 2

Thường xuyên tổ chức các "sân chơi" để nông dân các địa phương có cơ hội được cọ xát, trao đổi kiến thức cũng như kinh nghiệm trong phát triển kinh tế.

Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 21 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về mọi mặt cho hơn 2.240 cán bộ hội nông dân các cấp; cử 14 cán bộ hội tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức. Các lớp tập huấn được tổ chức chuyên sâu theo lĩnh vực, nghiệp vụ, xây dựng theo chuyên đề cụ thể như: giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia quá trình giám sát, phản biện; kỹ năng nghiệp vụ công tác của cán bộ hội cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất trong nông nghiệp…

Phân loại tổ chức Hội năm 2018 đạt kết quả là đã có 6/11 huyện, thành phố đạt vững mạnh, 5 đơn vị khá. Có 193 cơ sở Hội đạt vững mạnh, 33 cơ sở đạt khá, không có cơ sở yếu kém.

Trong năm 2019, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp thường xuyên thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Quan tâm nâng cao nhận thức, năng lực hành động của cán bộ hội các cấp và hội viên nông dân.

Hội cử cán bộ hội nông dân cơ sở đi học tập kinh nghiệm tại các đơn vị và các mô hình thực tế theo hướng học đi đôi với hành. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, tâm huyết với công tác hội. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng tập trung cho cơ sở, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là “đòn bẩy” giúp nông dân vươn lên làm giàu.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tết cổ truyền đối với người Công giáo thiêng liêng và nhiều ý...
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được hiểu là mỗi địa...