Thứ Tư, ngày 20/06/2018 15:00 PM (GMT+7)

Chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

authorP.V Thứ Hai, ngày 12/10/2015 09:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8.1961 đến ngày 30.4.1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học và do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp sau: Mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Vô sinh; Sinh con dị dạng, dị tật.

   

Hỏi: Bố tôi nhập ngũ tháng 12.1974.Đến 30.11.1981 thì xuất ngũ. Đơn vị công tác: Đoàn 7705. Cấp bậc quân hàm: Thượng sỹ. Chức vụ: trung đội phó. Đơn vị khi xuất ngũ: Đoàn 7705. Thời gian công tác: 7 năm 11 tháng. Trong đó có 3 năm 1 tháng công tác ở: B.C.559. Sau đó về phục viên..Khi xuất ngũ Bố tôi có quyết định số 312 ngày 31/11/1981 của thủ trưởng  Đoàn 7705. Trong khi làm nhiệm vụ  bố tôi bị bệnh rối loạn tâm thần có giấy ra viện của tổng cục hậu cần cục quân y do viện trưởng ký; Khi vào viện bố tôi thuộc đơn vị QK9, Quân hàm:  B1. Vào viện tháng 3/79, ra viện 6/79. Chuẩn đoán: Rối loạn tâm thần.

Sau khi xuất ngũ về quê sinh sống  bố tôi lại có biểu hiện của bệnh rối loạn tâm thần: lo âu, ảo giác, hành vi bị rối loạn, hay chửi bới, viết lên tường không rõ nội dung gì, mắng chửi vô cớ, cảm giác sợ sệt nhất là khi trời có cơn mưa, sấm chớp là bố tôi bị hoảng loạn.

Ngoài ra bố tôi còn có Huân chương chiến công Giải phóng hạng ba, Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba. Và bố tôi cũng đã được hưởng chế độ quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg số tiền trợ cấp 1 lần  là 5.000.000đ (năm triệu đồng).

Theo tôi tìm hiểu Thứ nhất theo điều 39 Nghị định  31/2013/NĐ-CP ngày 9.4.2013 thì bố tôi thuộc khoản 1 điều này ( vì bố tôi đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ trước 30.4.1975 tại Đoàn 7705 , bố tôi nhập ngũ tháng 12.1974,  và đoàn 7705 thuộc mặt trận 479 là quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia ( Chiến trường K). Theo tôi tìm hiểu như vậy đã đúng chưa?Với những giấy tờ trên bố tôi có được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiểm chất độc hóa học hay chế độ bệnh binh hay chế độ gì khác không? Nếu được thì bố tôi cần bổ sung giấy tờ gì và làm như thế nào để bố tôi được hưởng chế độ đó?

Trả lời:

Tại điều 26 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mang số 04/2012/UBTVQH13 quy định:

1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8.1961 đến ngày 30.4.1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học và do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp sau: Mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Vô sinh; Sinh con dị dạng, dị tật.

2. Chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

a) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% và từ 81% trở lên;

b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này mà không mắc bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này hoặc mắc bệnh với mức độ suy giảm khả năng lao động dưới 61% thì được hưởng trợ cấp hàng tháng như người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh với mức độ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, từ 81% trở lên quy định tại điểm a khoản này.

3. Các chế độ ưu đãi khác đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm:

a) Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

b) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

c) Người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng, nếu sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ.

Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại điểm này được Nhà nước mua bảo hiểm y tế;

d) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này;

đ) Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như đối với thân nhân của bệnh binh.

5. Người đủ điều kiện công nhận và hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều này và Điều 24 của Pháp lệnh này được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như sau:

a) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do nhiễm chất độc hóa học được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động;

b) Bệnh binh thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%;

c) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do nhiễm chất độc hóa học và thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này được chọn hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này

Điều 38 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 quy định đối tượng xác nhận:

1. Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam

2. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng Công an nhân dân.

3. Cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

4. Thanh niên xung phong tập trung.

5. Công an xã; dân quân; du kích; tự vệ; dân công; cán bộ thôn, ấp, xã, phường.

Điều 39 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định điều kiện xác nhận:

1. Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 1.8.1961 đến 30.4.1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

2. Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:

a) Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;

b) Vô sinh;

c) Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

Điều 34 Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2005 với cách mạng quy định Trách nhiệm xác nhận

1. Các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ, tổ chức giám định, cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 của Nghị định này đang tại ngũ.

2. Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 38 của Nghị định này được thực hiện như sau:

a) Giám đốc Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận bệnh tật; dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học;

b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ra quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.”

Khi có đầy đủ giấy tờ được xác nhận thì bố bạn sẽ được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Về thủ tục:

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

+ Giấy tờ chứng minh có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học.

+ Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định.

+ Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền.

+ Giấy chứng nhận bệnh tật; dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 củaNghị định 31/2013/NĐ-CP, hoặc của Giám đốc Sở Y tế đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 38 của Nghị định 31/2013/NĐ-CP.

+ Quyết định trợ cấp, phụ cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sáng nay (19.6), tại phiên tòa phúc thẩm vụ ông Đinh La Thăng và...
Nhìn gương mặt xạm đen, khắc khổ của Tuấn không ai nghĩ anh ta có...
Đứng giữa phiên tòa, người mẹ vẫn một mực xin giảm án cho gã chồng...