Thứ Năm, ngày 21/06/2018 10:14 AM (GMT+7)

Phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 11.200 tỷ đồng

authorAnh Thư Thứ Sáu, ngày 17/07/2015 06:56 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 2.842 cuộc thanh tra hành chính và 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 268.251 tổ chức, cá nhân.

   

Qua đó, thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 11.298,6 tỷ đồng; 655,7 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.593,5 tỷ đồng (đã thu hồi 6.203,3 tỷ đồng, đạt 81,7%) và 514,7ha đất.

Ngành Thanh tra đã ban hành 106.562 quyết định xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 1.830 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 405 tập thể, 23 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ, 76 đối tượng.

Tuy nhiên, công tác thanh tra còn những hạn chế, như một số bộ, ngành, địa phương triển khai thanh tra còn chậm so với kế hoạch; thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra ở một số cuộc thanh tra còn để kéo dài, chất lượng còn hạn chế; công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra tuy đã được quan tâm nhưng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản ở một số bộ, ngành, địa phương còn thấp, chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn còn chồng chéo, trùng lặp; sự trao đổi, phối hợp giữa một số cơ quan thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế.

Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao (86,6%, tăng 0,7% so với cùng kỳ 2014); tỷ lệ khiếu nại, tố cáo đúng hoặc đúng một phần giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2014 cho thấy sự nỗ lực và chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đã được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc triển khai Luật Tiếp công dân ở một số địa phương còn chậm, lúng túng; chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; vẫn còn một số địa phương, bộ, ngành lãnh đạo chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư còn chậm, vi phạm về trình tự, thủ tục, hiện tượng chồng chéo, sai sót trong công tác xử lý đơn thư vẫn còn.

Kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt thấp. Một số địa phương giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài còn chậm, chưa quyết liệt; số vụ việc tái khiếu nhiều; việc chấp hành mệnh lệnh hành chính chưa nghiêm. Hiệu quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế nhưng chậm được khắc phục.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tiệc thác loạn diễn ra trong một khách sạn với những kiểu...
Mạng xã hội lan truyền thông tin về việc hai nữ sinh đi ăn sinh...
Dù Hồng xoá tin nhắn trên điện thoại song cảnh sát khai thác từ nhà...