Thứ Tư, ngày 22/05/2019 06:05 AM (GMT+7)
Xuống khỏi đèo Chư sê, nhỡn giới của khách phương xa như chợt hẫng....