Thứ Năm, ngày 19/07/2018 01:53 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 29/11/2013 11:42 AM (GMT+7)

3 hiện vật được đề cử công nhận Bảo vật quốc gia

Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết 3 hiện vật đang lưu giữ tại bảo tàng đã được hội đồng thẩm định cổ vật (Bộ VHTTDL) thẩm định để đề cử công nhận bảo vật quốc gia đợt II.

   
Cặp chân men rạn ngà (Nguồn ảnh: chinhphu.vn)
Cặp chân men rạn ngà (Nguồn ảnh: chinhphu.vn)

Đó là chuông chùa Vân Bản gắn với chùa Vân Bản, tháp Tường Long (Hải Phòng), phản ánh đặc trưng Phật giáo thời Trần; Chân đèn gốm men rạn ngà của Đỗ Phủ niên đại thời Lê; Bia Võ Cạnh được đánh giá là tấm bia Chăm Pa có niên đại sớm nhất ở Việt Nam, nội dung nói về nhân vật Sri Mara - người có công xây dựng vương quốc Chăm Pa.
Theo Thi Thi (Thi Thi)
Xem bình luận