Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 10:52 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 11/10/2013 10:27 AM (GMT+7)

Đầu tư xây dựng 2 công viên tại cao nguyên đá Đồng Văn

Tin từ UBND tỉnh Hà Giang, Chính phủ vừa có ý kiến cho phép UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng các dự án trong khu vực Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

   
Theo quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030, công viên sẽ được quy hoạch đầu tư bảo tồn các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa-lịch sử và đa dạng sinh học thông qua quy hoạch xây dựng 3 công viên chuyên đề theo các loại hình di sản đặc thù có ý nghĩa khoa học, giáo dục và văn hóa tầm quốc gia, quốc tế.


Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng Công viên khoa học địa chất tại khu vực huyện Mèo Vạc và đầu tư xây dựng Công viên Địa sinh thái tại khu vực huyện Yên Minh và huyện Quản Bạ.
Theo Linh Giang (Linh Giang)
Xem bình luận