Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 04:46 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 07/10/2013 12:02 PM (GMT+7)

Đồng bào Chăm vui đón lễ Katê

Từ ngày 3 đến 6.10, đồng bào Chăm trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, đã nô nức tham dự lễ hội Katê truyền thống.

   
Tại Ninh Thuận, hơn 45.000 đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đã tham gia các hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa Chăm như các nghi lễ rước y trang, dâng lễ vật… cúng các thần, để tỏ lòng thành kính, cầu ban sức khỏe, mùa màng bội thu. Còn tại Bình Thuận, ngoài các nghi thức truyền thống vốn có của văn hóa Chămpa như: Mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, cúng lễ cầu an... được các nghệ nhân người Chăm thực hiện theo đúng truyền thống và tôn nghiêm, hàng nghìn người còn tham dự các phần hội vui chơi, thi trưng bày trang trí lễ vật để dâng cúng tổ tiên, thi dệt thổ cẩm, làm gốm, làm bánh, biểu diễn nhạc cụ dân tộc Chăm…
Theo Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Xem bình luận