Thứ Hai, ngày 15/10/2018 15:43 PM (GMT+7)
Mỹ Tâm thừa nhận tính "bảo thủ" hơi cao, kiên quyết phải làm đúng

Mỹ Tâm thừa nhận tính "bảo thủ" hơi cao, kiên quyết phải làm đúng

"Tâm luôn kiên quyết phải làm đúng, đúng với lương tâm, đúng với con người mình, đúng với niềm tin, giá trị sống mình đã chọn" -...