Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 05:51 AM (GMT+7)
Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại ở căn cứ Mỹ bị Iran nã tên lửa đạn đạo

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại ở căn cứ Mỹ bị Iran nã tên lửa đạn đạo

Các bức ảnh vệ tinh đầu tiên xuất hiện cho thấy những thiệt hại tại căn cứ không quân Mỹ sau vụ phóng hàng chục tên lửa đạn đạo...