Thứ Tư, ngày 19/06/2019 00:44 AM (GMT+7)
Clip: Ăn nên làm ra nhờ giống gà kêu điếc tai, xuất bán cả vạn con

Clip: Ăn nên làm ra nhờ giống gà kêu điếc tai, xuất bán cả vạn con1

Mỗi năm anh xuất chuồng vài vạn gà giống và cả nghìn con gà thịt, thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng. Vươn lên trong khó nhọc,...