Thứ Ba, ngày 21/01/2020 01:09 AM (GMT+7)
Vì sao Ủy ban Kinh tế không muốn cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ?

Vì sao Ủy ban Kinh tế không muốn cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ?

Chính phủ đề nghị bổ sung ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, tuy nhiên cơ quan thẩm...