Thứ Tư, ngày 24/10/2018 01:34 AM (GMT+7)
Clip: Bạn gái ở một mình nhất định phải biết kỹ năng thoát hiểm này

Clip: Bạn gái ở một mình nhất định phải biết kỹ năng thoát hiểm này

Bạn đang ở nhà một mình, bỗng có kẻ lạ đột nhập vào nhà và tấn công bạn. Ở trong thang máy một mình cùng với kẻ khả nghi. Đang đi...