Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 00:04 AM (GMT+7)
Đây là công nghệ mà Apple bỏ 5 năm nghiên cứu nhưng chỉ “thọ” 4 năm

Đây là công nghệ mà Apple bỏ 5 năm nghiên cứu nhưng chỉ “thọ” 4 năm

3D Touch của Apple thực sự khá xuất sắc nhưng nó cũng gây ra một số vấn đề khiến Apple cho nó biến mất hoàn toàn khỏi loạt iPhone...